Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druki wniosków:

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Application for a non-refundable monetary aid from the JU benefits fund

Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2024 roku

Application for subsidies for winter camp/summer camp in 2024 

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2024 roku dla pracownika

Application for subsidies in 2024 

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2024 roku dla emeryta lub rencisty

Zgłoszenie rezerwacji pobytu w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek o przyznanie pożyczki zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Application for granting a refundable loan from Company Social Benefits Fund of the Jagiellonian University 

Wniosek o przydział miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for accommodation in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University 

Wniosek o przedłużenie przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for the extension of accommodation in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University

Wniosek o zmianę kwalifikacji przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for change of accommodation qualification in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University 

Zgłoszenie na kartę MULTISPORT

Access to MULTISPORT Card

Druk rezygnacji z karty MULTISPORT

Resignation from MULTISPORT Card

Druk zgody - pracownik

Druk zgody - osoba towarzysząca

Druk zgody - dziecko