Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druki wniosków:

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Application for a non-refundable monetary aid from the JU benefits fund

Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2022 roku

Application for subsidies for winter camp/summer camp in 2022

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2022 roku

Application for subsidies in 2022

Zgłoszenie rezerwacji pobytu w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek o przyznanie pożyczki zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przydział miejsca w Hotelu Asystenckim

Wniosek o przedłużenie przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Wniosek o zmianę kwalifikacji przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Zgłoszenie na kartę MULTISPORT

Druk rezygnacji z karty MULTISPORT

Druk zgody - pracownik

Druk zgody - osoba towarzysząca

Druk zgody - dziecko