Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Straszewskiego 27 (parter), p. 4, 5 i 6
31-113 Kraków
Telefon: 12 663 32 78
Dział Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 27 (parter), p. 4, 5 i 6
31-113 Kraków

Działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona przez Dział Świadczeń Socjalnych jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie własnych obiektów socjalnych, zapomogi dla osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej, ekwiwalent za paczki mikołajowe dla dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.

Ponadto Dział Świadczeń Socjalnych zajmuje się obsługą umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach należacych do Uczelni, sprawuje nadzór nad hotelami asystenckimi własnymi i dzierżawionymi oraz nad mieszkaniami dla lektorów zagranicznych.

Informacje kontaktowe

https://ds.uj.edu.pl

Adres: ul. Straszewskiego 27 (parter), p. 4, 5 i 6, 31-113 Kraków

Telefon: 12 663 32 78, 12 663 14 05, 12 663 14 49, 12 663 14 66, 12 663 32 96, 12 663 15 80