Dział Socjalny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

Adres
ul. Straszewskiego 27 (parter),
p. 4, 5 i 6
31-113 Kraków
Telefon
12 663 32 78
12 663 14 05
12 663 14 49
12 663 14 66

Działalność w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona przez Dział Socjalny jest finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie własnych obiektów socjalnych, zapomogi dla osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej, ekwiwalent za paczki mikołajowe dla dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.

Ponadto Dział Socjalny zajmuje się obsługą umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach należacych do Uczelni, sprawuje nadzór nad hotelami asystenckimi własnymi i dzierżawionymi oraz nad mieszkaniami dla lektorów zagranicznych.

zobacz również

Uwaga!

w związku z przywróceniem pracy stacjonarnej uprzejmie prosimy osoby odwiedzające Dział Socjalny o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dokumenty w formie papierowej można składać w Dziale Socjalnym lub przesyłać pocztą.

 

Dział Spraw Osobowych

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Komunikaty dla pracowników

Domy Pracy Twórczej

BIP