Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 1. prof. dr hab. Robert Wolak - Wydział Matematyki i Informatyki - przewodniczący
  e-mail: robert.wolak@uj.edu.pl, tel. 664 66 52
 2. dr Wioleta Karna - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej -   wiceprzewodnicząca
  e-mail: w.karna@uj.edu.pl  tel. 664 55 44, 664 58 30
 3. dr hab. Grzegorz Suliński - Wydział Prawa i Administracji
  e-mail: grzegorz.sulinski@uj.edu.pl  tel. 663 13 53
 4. dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ - Wydział Filozoficzny
  e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl, tel. 663 17 36
 5. Małgorzata Łabęcka - Wydział Historyczny
  e-mail: malgosia.labecka@gmail.com, tel. 663 16 70
 6. dr hab. Monika Gurgul, prof. UJ - Wydział Filologiczny
  e-mail: monika.gurgul@uj.edu.pl, tel. 421 50 35
 7. prof. dr hab. Elwira Buszewicz - Wydział Polonistyki
  e-mail: elwira.buszewicz@uj.edu.pl  tel. 663 13 34
 8. dr Renata Gargula - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  e-mail: renata.gargula@uj.edu.pl  tel. 664 45 80
 9. dr hab. Katarzyna Ostrowska - Wydział Chemii
  e-mail: k.ostrowska@uj.edu.pl, ostrowsk@chemia.uj.edu.pl, tel. 686 24 44
 10. mgr Paweł Dudzik - Wydział Biologii
  e-mail: pawel.dudzik@uj.edu.pl, tel. 664 54 19
 11. dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  e-mail: andrzej.dudek@uj.edu.pl  tel. 623 77 30
 12. dr hab. Przemysław Płonka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  e-mail: przemyslaw.plonka@uj.edu.pl, tel. 664 63 50
 13. mgr Alicja Marciniak-Nowak - Wydział Geografii i Geologii
  e-mail: alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl  tel. 664 52 60
 14. mgr Elżbieta Kopyś - Biblioteka Jagiellońska
  e-mail: elzbieta.kopys@uj.edu.pl, tel. 663 35 04
 15. Daniela Adamczyk – przedstawiciel ZNP
  e-mail: daniela.adamczyk@gmail.com, tel. 12 423 04 16
 16. Ewa Niewitała - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"
  e-mail: ewaniewitala@gmail.com
 17. mgr Monika Curyło - przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza
  e-mail: monika.curylo@uj.edu.pl, tel. 789 129 122
 18. dr hab. Beata Baran-Wesołowska - przedstawiciel Towarzystwa Asystentów UJ
  e-mail: beata.baran@uj.edu.pl , tel. 663 13 63
 19. mgr Mariola Grylewicz - przedstawiciel administracji ogólnouczelnianej, DAdN
  e-mail: mariola.grylewicz@uj.edu.pl, tel. 663 11 12
 20. Edward Szmyd - przedstawiciel emerytów
  e-mail: edward.szmyd@uj.edu.pl, tel. 664 68 64

Decyzja nr 40 z 21 października 2020 roku w sprawie powołania Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 13 z 16 marca 2021 roku w sprawie zmiany w składzie Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 51 z 5 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w składzie Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 11 Rektora UJ z 14 kwietnia 2023 roku w sprawie odwołania i powolania zastepcy członka Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej na kadencję 2020 - 2024(...)

Regulamin Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej - Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 13 listopada 2020 roku