Komisja

Stała Rektorska Komisja Socjalna

1. dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ - Wydział Filozoficzny – przewodniczący

   e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl, tel. 663 17 36

2. dr Wioleta Karna - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej -   wiceprzewodnicząca

   e-mail: w.karna@uj.edu.pl

3. dr Wojciech Górecki - Wydział Prawa i Administracji

    e-mail: w.gorecki@uj.edu.pl, tel. 663 13 85

4. Małgorzata Łabęcka - Wydział Historyczny

    e-mail: malgorzata.labecka@uj.edu.pl, tel. 663 16 70

5. dr hab. Monika Gurgul, prof. UJ - Wydział Filologiczny

    e-mail: monika.gurgul@uj.edu.pl, tel. 421 50 35

6. prof. dr hab. Ewa Skorupa - Wydział Polonistyki

    e-mail: ewa.skorupa@uj.edu.pl, tel. 663 13 34

7. dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

    e-mail: grazyna@oa.uj.edu.pl, tel. 633 36 69

8. prof. dr hab. Robert Wolak - Wydział Matematyki i Informatyki

    e-mail: robert.wolak@uj.edu.pl, tel. 664 6652

9. dr hab. Katarzyna Ostrowska - Wydział Chemii

    e-mail: k.ostrowska@uj.edu.pl, ostrowsk@chemia.uj.edu.pl, tel. 686 24 44

10. mgr Paweł Dudzik - Wydział Biologii

    e-mail: pawel.dudzik@uj.edu.pl, tel. 664 54 19

11. dr hab. Adrian Tyszkiewicz - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

    e-mail: adrian.tyszkiewicz@uj.edu.pl, tel. 633 68 98 wew. 2479

12. dr hab. Przemysław Płonka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

    e-mail: przemyslaw.plonka@uj.edu.pl, tel. 664 63 50

13. mgr Mariola Grylewicz - przedstawiciel administracji ogólnouczelnianej, Dział Administrowania Nieruchomościami

    e-mail: mariola.grylewicz@uj.edu.pl, tel. 663 11 12

14. dr Małgorzata Rachwalska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

    e-mail: rachwalska.malgorzata@gmail.com, tel. 663 22 55

15. Daniela Adamczyk – przedstawiciel ZNP

    e-mail: daniela.adamczyk@gmail.com, tel. 12 423 04 16

15a mgr Monika Curyło - przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza

    e-mail: monika.curylo@uj.edu.pl, tel. 789 129 122

16. mgr Elżbieta Kopyś - Biblioteka Jagiellońska

    e-mail: elzbieta.kopys@uj.edu.pl, tel. 663 35 04

17. dr Przemysław Wszołek- przedstawiciel Towarzystwa Asystentów UJ

    e-mail: przemyslaw.wszolek@uj.edu.pl, tel. 664 13 76

18. Edward Szmyd - przedstawiciel emerytów

    e-mail: eszmyd@onet.poczta.pl, tel. 664 68 64

19. dr Leszek Kowanetz - Wydział Geografii i Geologii

    e-mail: l.kowanetz@uj.edu.pl, tel. 664 53 25

zobacz również

Uwaga!

w związku z przywróceniem pracy stacjonarnej uprzejmie prosimy osoby odwiedzające Dział Socjalny o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dokumenty w formie papierowej można składać w Dziale Socjalnym lub przesyłać pocztą.

 

Dział Spraw Osobowych

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Komunikaty dla pracowników

Domy Pracy Twórczej

BIP