Przydziały lokali mieszkalnych

Dział Socjalny prowadzi sprawy związanie z przydziałem lokali mieszkalnych dla pracowników oraz rezerwację mieszkań dla lektorów zagranicznych i profesorów wizytujących w oparciu o własną bazę mieszkaniową.

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2010 roku w sprawie: oddawania w najem na czas oznaczony lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i zasad ich obniżania

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 31 maja 2010 roku

Kontakt

Ewa Niewitała, specjalista, pok. 4

tel. 12 663 14 49

e-mail: ewa.niewitala@uj.edu.pl

zobacz również

Uwaga!

w związku z przywróceniem pracy stacjonarnej uprzejmie prosimy osoby odwiedzające Dział Socjalny o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dokumenty w formie papierowej można składać w Dziale Socjalnym lub przesyłać pocztą.

 

Dział Spraw Osobowych

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Komunikaty dla pracowników

Domy Pracy Twórczej

BIP