Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy

Regulamin ZFŚS

Regulamin przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Hoteli Asystenckich

Regulamin przydziału miejsc w Hotelach Asystenckich

Zarządzenia

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczeń z Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 31 maja 2010 roku w sprawie oddawania w najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2010 roku w sprawie: oddawania w najem na czas oznaczony lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i zasad ich obniżania

Tabele

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 1 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla członków rodzin pracownikow, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne  (zał. nr 2 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku zimowego zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 3 do Regulaminu)

Tabela odpłatności za noclegi w Domach Pracy Twórczej UJ (zał. nr 4 do Regulaminu)

Tabela wysokości  dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych (zał. nr 5 do Regulaminu)

Tabela wysokości pozostałych świadczeń (zał. nr 6 do Regulaminu)

Tabela dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, usług opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna albo nianię (zał. nr 7 do Regulaminu)

Tabela wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 8 do Regulaminu)