Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy

Regulamin ZFŚS

Regulamin przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Hoteli Asystenckich

Regulamin przydziału miejsc w Hotelach Asystenckich

Zarządzenia

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakladowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakladowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakladowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakladowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakladowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UJ z 31 maja 2010 roku w sprawie oddawania w najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2010 roku w sprawie: oddawania w najem na czas oznaczony lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i zasad ich obniżania

Tabele

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników otrzymujących świadczenia przedemerytalne (zał. nr 1 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla członków rodzin pracownikow, emerytów i rencistów, byłych pracowników otrzymujacych świadczenia przedemerytalne  (zał. nr 2 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku zimowego zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów, byłych pracowników otrzymujących świadczenia przedemerytalne (zał. nr 3 do Regulaminu)

Tabela odpłatności za noclegi w Domach Pracy Twórczej UJ (zał. nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS)

Tabela wysokości  dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych (zał. nr 5 do Regulaminu)

Tabela wysokości pozostałych świadczeń (zał. nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS)

Tabela dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani (zal. nr 7 do Regulaminu)

Tabela wysokości pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS)