Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla pracowników, emerytów i członków ich rodzin

Pracownikowi, emerytowi i renciście UJ, bylemu pracownikowi UJ pobierającemu świadczenie przedemerytalne przysługuje dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie letniego tzw. wczasy pod gruszą dla siebie (wypłata w czerwcu), dla dziecka (wypłata we wrześniu) oraz zimowego (wypłata w grudniu).

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2024 roku dla pracownika

Application for subsidies in 2024

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2024 roku dla emeryta lub rencisty UJ

Regulamin - Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 1 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do letniego wypoczynku zorganizowanego indywidualnie dla członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 2 do Regulaminu)

Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku zimowego zorganizowanego indywidualnie dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne (zał. nr 3 do Regulaminu)

Kontakt

mgr Dominika Maliszewska-Filip, specjalista, pok. 5
tel. 12 663 14 66
e-mail: dominika.maliszewska-filip@uj.edu.pl