Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karty Multisport, zajęcia sportowe, karnety na basen

Pracownicy, emeryci i renciści mogą uczestniczyć w Programie Multisport umożliwiającym korzystanie z usług ok. 1 600 placówek sportowo-rekreacyjnych na terenie Krakowa i Polski, a także korzystać z zajęć organizowanych wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ (pływalnia , gimnastyka w wodzie, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, gimnastyka na sali, atletyka).

Od 4 maja 2021 roku zostają wznowione zajęcia na pływalni Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zgłoszenia na kartę Multisport i rezygnacje przyjmowane są do 5-go dnia miesiąca na miesiąc następny.

Zasady korzystania z programu Multisport

Zgłoszenie na kartę MULTISPORT

Druk zgody - pracownik

Druk zgody - osoba towarzysząca

Druk zgody - dziecko

Regulamin korzystania z programu MULTISPORT

Druk rezygnacji z karty MULTISPORT

Kontakt

mgr Magdalena Bajek, starszy specjalista, pok. 5
tel. 12 663 14 05,
e-mail: magdalena.bajek@uj.edu.pl