Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomogi

Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej spowodowanej m.in. wypadkiem, losowym, chorobą, narodzinami dziecka, śmiercią najbliższej osoby mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci bezzwrotnej zapomogi.

Wniosek o zapomogę

Application for a non-refundable monetary aid from the JU benefits fund

Regulamin - Zasady przyznawania zapomóg losowych i pomocy specjalnej

Tabela wysokości pozostałych świadczeń w tym kwota zapomogi losowej (zał. nr 6 do Regulaminu)

Kontakt

mgr Katarzyna Podbielska, specjalista, pok. 4
tel. 12 663 14 49
e-mail: k.podbielska@uj.edu.pl