Zapomogi

Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej spowodowanej m.in. wypadkiem, losowym, chorobą, narodzinami dziecka, śmiercią najbliższej osoby mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci bezzwrotnej zapomogi.

Wniosek o zapomogę

Application for a non-refundable monetary aid from the JU benefits fund

Regulamin - Zasady przyznawania zapomóg losowych i pomocy specjalnej

Tabela wysokości pozostałych świadczeń w tym kwota zapomogi losowej (zał. nr 6 do Regulaminu)

Kontakt

Ewa Niewitała, specjalista, pok. 4

tel. 12 663 14 49

e-mail: ewa.niewitala@uj.edu.pl

 

zobacz również

Uwaga!

w związku z przywróceniem pracy stacjonarnej uprzejmie prosimy osoby odwiedzające Dział Socjalny o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dokumenty w formie papierowej można składać w Dziale Socjalnym lub przesyłać pocztą.

 

Dział Spraw Osobowych

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Komunikaty dla pracowników

Domy Pracy Twórczej

BIP