Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania dla dzieci i młodzieży

Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego typu kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu oraz ekwiwalent za paczkę mikołajową.

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży

Warunkiem skorzystania z dofinansowania do kolonii, obozu lub zimowiska jest złożenie:

  • wniosku o przyznanie dofinansowania,
  • oświadczenia o przychodach wnioskodawcy, współmałżonka,
  • faktury potwierdzającej zakup miejsca na kolonii, obozie, zimowisku, wczasach leczniczych lub turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2022 roku

Application for subsidies for winter camp/summer camp in 2022

Tabela wysokości dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych (załącznik nr 5 do Regulaminu)

Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani

Warunkiem skorzystania z dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego jest złożenie:

  • wniosku o przyznanie dofinansowania,
  • oświadczenia o przychodach wnioskodawcy i współmałżonka potwierdzonego PIT-ami za ubiegły rok, a w przypadku osób zatrudnionych w UJ po 1 stycznia - zaświadczeniami od pracodawcy o wysokości przychodów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokumentu potwierdzającego opiekę nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, a w przypadku korzystania z usług niani - umowy i potwierdzenia zgloszenia umowy do ZUS,
  • dowodu dokonania wpłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a w przypadku korzystania z usług niani - potwierdzenie odprowadzenia składek do ZUS.

Tabela dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani (załącznik nr 7 do Regulaminu)

Ekwiwalent za paczki mikołajowe

Ekwiwalent pieniężny za okolicznościową paczkę otrzymuje się na każde dziecko w wieku od 1 do 16 lat. Jeżeli obydwoje rodzice są pracownikami UJ, ekwiwalent otrzymuje tylko jedno z nich.

Tabela wysokości pozostałych świadczeń w tym ekwiwalentu pieniężnego za paczkę ze słodyczami (załącznik nr 6 do Regulaminu)

Wniosek i regulamin

Wniosek o przyznanie dofinansowania w 2022 roku

Application for subsidies in 2022

Regulamin - Zasady przyznawania świadczeń socjalnych na dzieci

Kontakt

mgr Beata Rudnicka, główny specjalista, pok. 5
tel. 12 663 14 05,
e-mail: beata.rudnicka@uj.edu.pl