Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania dla dzieci i młodzieży

Pracownicy, emeryci i renciści UJ, byli pracownicy UJ pobierający świadczenia przedemerytalne mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego typu kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu oraz ekwiwalent za paczkę mikołajową.

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2024 roku

Application for subsidies for winter camp/summer camp in 2024

Tabela wysokości dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych (załącznik nr 5 do Regulaminu)

Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani

 

Tabela dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani (załącznik nr 7 do Regulaminu)

Ekwiwalent za paczki mikołajowe

 

Tabela wysokości pozostałych świadczeń w tym ekwiwalentu pieniężnego za paczkę ze słodyczami (załącznik nr 6 do Regulaminu)

Wniosek i regulamin

Wniosek o przyznanie dofinansowania dla pracownika w 2024 roku

Application for subsidies in 2024 

Wniosek o przyznanie dofinansowania dla emeryta w 2024 roku

Regulamin - Zasady przyznawania świadczeń socjalnych na dzieci

Kontakt

mgr Agnieszka Radwan, główny specjalista, pok. 5
tel. 12 663 15 80,
e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl