Kierownictwo

Kierownik działu

Mgr Maria Zofia Nanke, główny specjalista, pok. 5 (6)

e-mail: maria.zofia.nanke@uj.edu.pl

tel. 12 663 15 80

kom. 506 00 66 27 

Z-ca Kierownika działu

mgr Beata Rudnicka, główny specjalista, pok. 5

e-mail: beata.rudnicka@uj.edu.pl

tel. 12 663 14 05

zobacz również

Uwaga!

w związku z przywróceniem pracy stacjonarnej uprzejmie prosimy osoby odwiedzające Dział Socjalny o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek ochronnych, dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Dokumenty w formie papierowej można składać w Dziale Socjalnym lub przesyłać pocztą.

 

Dział Spraw Osobowych

Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej

Komunikaty dla pracowników

Domy Pracy Twórczej

BIP