Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hotele Asystenckie

Regulamin przydziału miejsc w hotelach asystenckich

Wniosek o przydział miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for accommodation in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University 

Wniosek o przedłużenie przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for the extension of accommodation in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University 

Wniosek o zmianę kwalifikacji przydziału miejsca w Hotelu Asystenckim

Application for change of accommodation qualification in Assistants’ Hotel of the Jagiellonian University

Kontakt

mgr Magdalena Szafrańska, starszy specjalista, pok. 5
tel. 12 663 32 96
e-mail: magdalena.szafranska@uj.edu.pl