Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Pracownicy, emeryci i renciści UJ mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.

Regulamin - Zasady przyznawania pożyczki na cele mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie pożyczki zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Application for granting a refundable loan from Company Social Benefits Fund of the Jagiellonian University

Tabela wysokości pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników pobierających świadczenia przedemerytalne (załącznik nr 8 do Regulaminu)

Kontakt

mgr Magdalena Szafrańska, starszy specjalista, pok. 5
tel. 12 663 32 96
e-mail: magdalena.szafranska@uj.edu.pl